Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Đồng Bẩm
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Ảnh nhà trường 2010-2016
  • Ảnh nhà trường 2010-2016
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 5
Ngày ban hành:
04/07/2020
Ngày hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/07/2020
Ngày hiệu lực:
12/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/07/2020
Ngày hiệu lực:
12/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/06/2020
Ngày hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/11/2019
Ngày hiệu lực:
10/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Gương mặt tiêu biểu
Hoạt động câu lạc bộ
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website